Əlaqə: (070) 596 00 12 (Whatsapp), [email protected]
Elan yerləşdir
Kreditin verilmə şərtləri
Kreditin verilmə şərtləri

Şərtlər

Adi ipoteka

Güzəştli ipoteka

Maksimal  məbləğ

50000 AzN

35000 AzN

Maksimal illik faiz dərəcəsi

8 %

4 %

Maksimal kredit müddəti

25 il

30 il

İlkin ödəniş

20 %

15 %

 

Verilən ipoteka kreditləri aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir

 • Kredit Azərbaycan manatı ilə verilməlidir.     
 • Kredit Azərbaycan Respublikasının vətəndaşına verilməlidir.
 • İpoteka predmeti yalnız mənzil və ya fərdi yaşayış evi ola bilər.
 • Kreditin məbləği kreditin verildiyi tarixə ipoteka ilə yüklü edilən daşınmaz əmlakın bazar qiymətinin 80%-dən çox olmamalıdır.
 • İpoteka kreditləri üzrə ödəniləcək aylıq məbləğ borcalanın (borcalanların) aylıq məcmu gəlirinin 70%-dən çox olmamalıdır.
 • Borcalanın (birgə borcalanın) və onun ailəsinin həyatı və fəaliyyəti ilə əlaqədar müntəzəm ödənişlər hər bir ailə üzvünün saxlanılması üçün xərc ölkə üzrə müəyyən olunmuş yaşayış minimumundan az  götürülə bilməz.
 • Kreditin son ödəniş tarixinə borcalanın yaşı qanunvericiliklə müəyyən olunmuş pensiya yaş həddindən çox olmamalıdır.
 • Kredit daşınmaz əmlakın ipotekası ilə təmin olunmalıdır.
 • İpoteka ilə yüklü edilən daşınmaz əmlak AİF tərəfindən təsdiq olunmuş siyahıya daxil olan və onunla əməkdaşlığa dair müqavilə bağlamış  müstəqil qiymətləndirici tərəfindən qiymətləndirilməlidir.
 • İpoteka saxlayanın hüquqları qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada dövlət qeydiyyatına alınmalıdır.
 • Kredit üzrə əsas borc və hesablanmış faizlər hər ay bərabər hissələrlə (annuitet ödənişlər) ödənilməlidir.
 • İpoteka ilə yüklü edilmiş daşınmaz əmlakın bazar qiyməti əsas götürülərək ipoteka ilə təmin edilən kreditin həcmindən az olmamaq şərtilə sığortalanmalıdır.
 • Həyat sığorta müqaviləsi. Birgə borcalanların həyat sığortası onların ipoteka kreditinin məbləği hesablanarkən gəlirlərinin xüsusi çəkisinə proporsional qaydada aparılmalı və birgə borcalanların həyat sığortasının ümumi məbləği ipoteka krediti məbləğindən az olmamalıdır.
 • AİF tərəfindən müəyyən olunan digər tələblər.

 

İpoteka kreditləri üzrə güzəştlərdən aşağıdakı şəxslərin istifadə etmək hüququ vardır

1.    Gənc ailənin üzvü olan aşağıdakı şəxslər:

 •  
  • Şəhid ailəsinin üzvü (əri/arvadı, övladları).
  • Milli Qəhrəman (özü, əri/arvadı, övladları).
  • Məcburi köçkün və ya ona bərabər tutulan şəxs.
  • Üç ildən az olmayan müddətdə dövlət qulluqçusu işləyən şəxs.
  • Elmlər namizədi və ya doktoru elmi dərəcəsi olan şəxs.
  • İdman sahəsində xüsusi xidmətləri olan şəxslər (fəxri bədən tərbiyəsi və idman xadimi, ölkə miqyaslı yarışların qalibi (I yer), beynəlxalq miqyaslı yarışların mükafatçıları (I, II və III yerlər).

2.    Üç ildən az olmayan müddətdə hərbi xidmətdə olmuş Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin, Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının, Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin və Azərbaycan Respublikası Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin hərbi qulluqçuları (müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olan hərbi qulluqçularından başqa).

Yuxarı